Bærekraftige løsninger for havbruk, fiskeri, shipping og offshore.

Vi leverer Sporbart miljøtau – høykvalitets ID-merket tauverk som er produsert og resirkuleres i Norge. Vi jobber med kortreise løsninger og gjenbruk i et lukket kretsløp for å redusere plastavfall i havet.

Hvorfor sporbart miljøtau?

Norgeshistoriens største grønne tausatsning «fra nytt til nytt» – Sporbart Miljøtau

Hvorfor sporbart miljøtau? Plast i havet og på våre strender er en av vår tids aller største miljøutfordringer. Tauverk er regnet som den største enkeltkomponenten av eierløs plast i havet og på strender. Gjennom vårt prosjekt vil vi sikre at forbrukstau/Danline inngår i et lukket kretsløp der brukt tauverk samles inn og gjenbrukes i produksjon av nytt tauverk.

Tauverk som evt. likevel havner i sjøen kan spores tilbake til eieren og eieren kan ansvarliggjøres. Da det lukkede kretsløpet også innebærer produksjon, retur og gjenbruk innenfor Norges grenser vil også det totale miljøfotavtrykket bli svært lavt sammenlignet med dagens løsninger. Dagens løsninger innebærer i stor grad import av forbrukstau fra Kina og India, og brukt tauverk blir i beste fall benyttet i lav-verdi produkter eller brent. Sporbart miljøtau er også langt mer motstandsdyktig mot «gnag», og avgir dermed betydelig mindre microplast til havet enn tauverk importert fra Kina eller India.

Se vår digitale brosjyre

Et nytt og sterkere tau som varer lenger

Brisk Safety skal få gammelt tau til å bli nytt tau i et lukket kretsløp, der minst mulig ny plast innblandes.
Brisk Safety vil i samarbeid med partnere etablere en returordning for alle produktene.

Sporbarhet

Full sporbarhet fra
produksjon til resirkulering.

Plastregnskap

Livssyklusanalyse. Produksjon, resirkulering og reproduksjon.

Gjenvinningseffekt

Dokumentasjon på gjenvinningseffekt ved kjemisk og mekanisk gjenvinning.

Forbrukstau/Kapptau

For mye plast går til forbrenning, samtidig som det er billigere og enklere å utvinne ny plast fra olje. 80% av forbrukstauet som brukes i Norge i dag, importeres fra India eller Kina.

Sporbart Miljøtau

Resirkulering av gammelt tau for bruk i nytt, 100 % gjenbruk (360° loop). Sporbart tau for resirkulering med egen fargekode og merkefilm. Sporbart miljøtau produseres, resirkuleres og reproduseres i Norge. «Sirkulærøkonomi på sitt beste»

Ved bruk av rene plastfraksjoner har vi full kontroll på sammensettning/kjemi av tau og utstyr.

Alle tau fra Brisk produseres i Norge, med egen fargekode og merkefilm som gjør at det enkelt kan spores tilbake eier.

Gjennom testing har vi bevist at Brisk tauet er både sterkere ved gnag (15% sterkere enn ISO krav), og slipper ut 40-50% mindre mikroplast. Se testen her.

Ved å produsere tauene nær bruksstedet sparer vi miljøet med kortere fraktdistanse
Komposisjonskontroll
Sporbart miljøtau
30-40% sterkere ved gnag og 40-50% mindre mikroplast
Reduserer CO2-avtrykket gjennom lokal produksjon
Ved bruk av rene plastfraksjoner har vi full kontroll på sammensettning/kjemi av tau og utstyr.
Alle tau fra Brisk produseres i Norge, med egen fargekode og merkefilm som gjør at det enkelt kan spores tilbake eier.
Gjennom testing har vi bevist at Brisk tauet er både sterkere ved gnag (15% sterkere enn ISO krav), og slipper ut 40-50% mindre mikroplast. Se testen her.
Ved å produsere tauene nær bruksstedet sparer vi miljøet med kortere fraktdistanse

Våre Partnere

Vi har inngått samarbeid med disse selskapene for å bygge og utvikle tauet

Vi vil ha med flere
Norske næringer

Målet er at alle norske selskapet som bruker tau etter hvert vil ta denne løsningen i bruk.

Dette er en helnorsk satsning der vi reduserer både CO2-fotavtrykk
og mikroplast i havet, samtidig som vi etablerer en sirkulærøkonomi.

Kontakt salg
Havbruk
Shipping
Olje & Gass
Fiske

Vær en del av vår visjon for et bedre miljø

Vår visjon er å bidra til bærekraftig ressursutnyttelse hvor vi minimerer bruk av ny olje i produksjonen av plastprodukter.

Sammen med Grieg Seafood Finnmark, Brisk Safety og Selstad tar vi nå et viktig steg mot en enda mer miljøvennlig havbruksnæring, sier Quantafuels interim CEO, Terje Eiken.

Se vår digitale brosjyreKontakt salg