Vann kan by på store utfordringer i områder med mye nedbør og flomfare.

PROTAN-Flomvern

Tradisjonelle metoder for flomsikring med sandsekker er kostbart og tidkrevende. Samfunnet trenger gode løsninger som minimerer de alvorlige skadene knyttet til flom. Vi vet at Protan Flood Protection er en god løsning som allerede er tatt i bruk i Norge og andre deler av Europa. Modulene kommer i ulike størrelser og kan tilpasses kundens behov.

Installasjon
 • Installasjon av BRISK Safety Protan Flood Protection.
 • Fra flatpakket til fylt modul: 10-25 minutter (avhenger av vanntrykk).
 • Selvskjøtende enheter med muligheter for ulike hjørneavrundinger.
 • Styrken i den armerte PVC-duken gjør at modulen kan brukes flere ganger.
 • Vi levere skreddersydde flomvern til bygninger, veistrekning, dyrket mark e.l.
 • Mobilt flomvern kan kombineres med fast flomvern/jordvoll e.l.
PROTAN-Flomvern1

KURS

Vi tilbyr opplæring for Flomvernsmontører og Flomvernskoordinatorer. Opplegget består av en teoridel og en praktisk del. Ta kontakt for mer informasjon!

Ressursbruk

Dette er hva som skal til for å bygge et flomvern med en lengde på 100 meter på 2 timer?

 Ressursbruk ved tradisjonell metode for å bygge 100 meter flomvern

Ressursbruk med BRISK Safety Protan Flood Protection, 100 meter

 mennesker

x

350 mennesker

 mennesker

x

4 mennesker

 sandsekker

 x

14 000 sandsekker

 pumper

 x

 2 pumper

 lastebillass med sand

 x

 47 lastebillass med sand

 moduler

 x

10 moduler

 busser med folk

 x

 8 busser med folk

 bil med henger

 x

 1 bil med henger

Tekniske data

 • Teknisk data for en modul Protan Flood Protection.
 • Tåler økning i vannstand: opp til 0,6 m.
 • Vann kapasitet: 9400 l pr modul.
 • Vekt pr modul ved fylt tilstand: 10 000 kg.
 • Vekt pr modul i tørr tilstand: 65 kg.
 • Fylltid: 10-25 minutter (avhengig av vanntrykket).
 • Størrelse pakket: 0,7 m³/pr modul.
 • Produsert i armert PVC materiale 900 g/m².
 • PVDF lakkert for å forhindre bakterievekst.
 • Standard hydrantventiler er sveiset på modulene med høyfrekvent sveis (radiobølger).
 
PROTAN-Flomvern12