BRISK Safety ™ Kroppsbag er et overflateredningsverktøy som brukes for å hente opp døde eller skadde personer i fra vann, og er anbefalt som redningsredskap for mann-over-bord beredskap. Kroppsbagen sikres med et line til fartøyet før den kastes ut i vannet. Bunnen til kroppsbagen vil synke ned i vannet grunnet tyngdeelementer sydd fast i bunnen. Kroppsbagen holdes flytende med flyteelementer rundt alle kantene. Dette forenkler manøveren ved plasseringen av den forulykkede kroppen opp i kroppsbagen. Kroppsbagen kan lukkes og tildekkes helt eller delvis ut i fra hensyn til den forulykkede personen og tilskuere. Vannet i kroppsbagen renner ut gjennom drenering ved løft fra overflaten. Kroppsbagen er dimensjonert til løft av en person inkludert vann og eventuelt en backboard båre. Maksimal tillatt løftevekt 700 kg (sikkerhetsmargin >5000 kg). Kroppsbagen er designet for å være et funksjonelt og humant HMS verktøy for redningsmannskap som er tilknyttet redning i vann.

Kroppsbag
Kroppsbag 1

BRISK Safety ™ Kroppsbag kan rengjøres og benyttes flere ganger forutsatt at den blir forsvarlig biologisk rengjort etter bruk.