13.12.2016     PROTAN Flomvern til skole i Grong!

BRISK Safety har mottatt bestilling på PROTAN Flomvern som skal sikre Grong videregående skole mot flomvann fra Sanddøla i Namsenvassdraget. Skolen har en fantastisk beliggenhet og utsikt til elva og tilbyr bl.a. studier innen sportsfisking(naturbruk). Skolen fikk dessverre store flomskader oktober 2015, se bilde og PDF. Flomvernet skal leveres i desember 2016. Våren 2017 vil det bygges en 130 meter lang flomvoll som det mobile flomvern vil legges oppå ved fare for flom. En kombinasjon av fast flomvoll og mobilt flomvern vil tilfredsstille både krav til flomsikring når det trengs og at utsikt til elva kan bevares når det ikke er flom. Det er Nord-Trøndelag fylkeskommune som eier bygningene og som har bestilt flomvern. se www.ntfk.no. Se gjerne skolens nettside for mer informasjon. www.grong.vgs.no

flom_news

11.11.2016     Sluktetter levert til 23 brannstasjoner!

BRISK Safety har levert Guardian sluktetter til spesialinnredede biler på 23 brannstasjoner som dekker 400 kommuner. Gjennom Restverdiredning (RVR) samarbeider brannvesenet og forsikringsnæringen om å redde mest mulig av gjenverdiene etter branner, vannlekkasjer eller andre skader. Se www.rvr.no for mer informasjon om RVR.

RVR-bilen-II_Width_473

19.10.2016 Lansering av Guardian Sluktetter som hindrer tilbakeslag av kloakk!

BRISK Safety lanserte i dag ett egenutviklet produkt. Endelig en enkel løsning for alle de som er plaget med tilbakeslag av kloakk i kjelleren. Det er inngått avtale med Huseierens Landsforbund www.huseierne.no som vil selge produktet i sin nettbutikk www.hlbutikken.no se produktside. Vi takker Velle Utvikling AS www.velle.no i Tønsberg for godt samarbeid.

RVR-bilen-II_Width_473

16.10.2016     Visning av PROTAN Flomvern i Grong

BRISK Safety gjennomførte en vellykket fylling av 50 meter med PROTAN Flomvern på Grong videregående skole som skal sikre eiendommen mot flomvann fra Sanddøla i Namsenvassdraget. Det var deltagere fra Nord-Trøndelag Fylkes-kommune(NTFK), Norges Vassdrags- og Energidirektorat(NVE), Namdal Brann- og Redningsvesen, Grong videregående skole, Grong Kommune og Namsenavisa. Takk til deltagere og spesielt takk til de to nevenyttige brannmennene!

RVR-bilen-II_Width_473

3.10.2016     Overlevert PROTAN Flomvern til Bryn Eiendom AS i Oslo

Bryn Eiendom mottok i dag 70 meter PROTAN Flomvern bestående av 7 moduler a 10 meter lange og 5000 liter. Flomvernet vil legges ut på parkeringsplassen for å sikre at ikke vann kommer inn til bygningen og ned i parkeringskjeller hvor biler og transformator er plassert. Elven renner inntil eiendommen og flomvernet vil legges ut dersom det er fare for at kulverten ikke tar unnå for alt vannet i elven.

Flomvern6