PRODUKTARK

first

Kunstig Tangskog for Rensefisk

Ett produkt for fisketrivsel og miljø. Dette produktet får mindre begroing som gir vesentlig mindre vedlikehold, har lengre levetid, samt holder en miljøstandard som burde vært ett krav i alle anlegg.

LES MER
first

Protan Northline Havbruk produktbrosjyre

Protans nye havbruksprodukter er utviklet for bruk i saltvann, de er også tilført mykningsmiddel som reduserer/forhindrer begroing. Dette utgjør mindre vedlikehold, lengre levetid og lavere driftskostnader.

LES MER
first

BRISK Safety ™ - Sektor 6 ™ Skitten sone farget gul

Sektor 6 ™ (Standard/large) fargekode gul er et organisatorisk verktøy for visualisering av depot for menneskelig- og materielle ressurs som IKKE er klargjort og/eller skittent. Hvilesone for mannskap under innsats, samt skiftesone for mannskap etter innsats. Produktet kan også benyttes som tildekningsmateriell mot innsyn.

LES MER
sec

BRISK Safety ™ - Sektor 6 ™ Ren sone farget grønn

Sektor 6 ™ (Standard/large) fargekode grønn er et organisatorisk verktøy for visualisering av depot for menneskelige- og materielle ressurser som er klargjort og/eller rene. Sone for mannskap som er klar for innsats. Produktet kan også benyttes som tildekningsmateriell mot innsyn.

LES MER

third

BRISK Safety ™ - Kroppsbag

BRISK Safety ™ Kroppsbag er et overflateredningsverktøy som brukes for å hente oppskadede eller avdøde personer fra vann, og anbefalte som redningsredskap for mann-over-bord beredskap. Kroppsbagen sikres med trosse til fartøyet før bagen kastes ut i sjøen. Det er sydd fast tyngdeelementer til bunnen av kroppsbagen som gjør at den vil synke ned i vannet. Flyteelementene i toppen vil holde kroppsbagen i posisjon og åpen.

LES MER
four

BRISK Safety ™ - Liknett

BRISK Safety ™ Liknett er et verktøy for redningsdykkere og brukes for å hente opp døde personer fra vann. Liknettet er produsert i perforert PVC med gjennomgående webbing bærestropper.

LES MER

Brosjyrer

fifth

RS_Brosjyrer

BRISK Safety ™ Liknett er et redningsverktøy, for redningsdykkere, og brukes for å hente opp døde personer i fra vann. Liknettet er produsert i perforert PVC med gjennomgående webbing bærestropper. Perforeringen sørger for enklere manøvrering under vann.

LES MER
six

BRISK Safety Protan Flood Protection

Brisk Safety™ mobile flomvernsløsninger er ett effektivt system for å stanse vann på avveie. Protan flomvern er ett skalerbar løsning som er rask å enkelt å sette opp uten bruk av maskiner. Vi har også produkter for leding av vann ved f.eks. urban flom eller elveflom.

LES MER

Eksterne Rapporter

nine

NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder — Som problem og ressurs

Utredning fra et utvalg nedsatt ved kongelig resolusjon 11. april 2014Lagt frem for Klima- og miljødepartementet 2. desember 2015

LES MER
ten

2012 Norsk Vann, NBBL, FNO, HL: Viktig å vite om kjelleroversvømmelser

Oversvømmelse i kjelleren innebærer mye ubehag og ekstra arbeid. Den økonomiske erstatningen man eventuelt får fra forsikringsselskapet eller fra kommunen, kan aldri veie opp for de ulemper og skader man har hatt.

LES MER