Loading color scheme

Protan mobilt flomvern

BRISK SAFETY AS - Protan Flood Protection

BRISK Safety AS har rettighetene for salg og distribusjon av Protan Flood Protection i Skandinavia. Protan Flood Protection er et av verdens beste mobile systemer utviklet for beskyttelse mot flom. Systemet er utviklet og blir produsert av Protan AS.

Vann er en kritisk faktor for alt levende liv på jorda og er en stor utfordring i de deler av verden hvor tilgangen på friskt ferskvann er liten. Vann kan også by på store utfordringer i områder med mye nedbør og flomfare. Tradisjonell flomsikring er dyrt, samtidig trenger samfunnet gode løsninger som minimerer de alvorlige skadene knyttet til flom. Vi vet at Protan Flood Protection, som allerede er tatt i bruk i deler av Norge, er en slik løsning.

Miljøvennlig alternativ!

Sandsekker er ikke miljøvennlig. Bruk av tradisjonelle sandsekker til å stanse vann på avveie er meget ressurs- og tidkrevende. Når en sandsekk har vært i brukt som f.eks. flomvern bør den/skal den destrueres forsvarlig som miljøavfall. Protan flood Protection er ett miljøvennlig alternativ. Protan Flood Protection krever få ressurser, er raskt og enkelt å sette opp. Dessuten er gjenbruk en svært viktig egenskap for Protan Flood Protection.

Vi kan levere skreddersydde flomvernløsninger til bygg, vei, dyrket mark etc.